Uw product retourneren

Bij LEDlampenkopen.nu zijn we overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezig krijgt.
Na ontvangst van uw retour nemen wij per e-mail contact met u op voor de verdere afwikkeling. Om uw retourzending goed te laten verlopen, vragen wij u de volgende procedure te volgen.

Retour procedure

Om uw retour (herroepingsrecht) uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde model retour formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij verstrekken u een retournummer en verzendinstructie om de procedure goed te laten verlopen, retourneren zonder aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Om de retour termijn (herroepingstermijn) na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de retour termijn (herroepingstermijn) is verstreken. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

U heeft recht op retour met de volgende voorwaarden

  • Wij verzoeken u ieder retour artikel in originele verpakking en onbeschadigd te retourneren (U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen) 
  • Ieder retour artikel dient netjes breukvrij verpakt te worden in een omdoos.
  • Het pakket moet voldoende gefrankeerd zijn. We hebben geen gratis retour service.
  • Terugbetaling; Voldoet uw product aan bovenstaande voorwaarden dan kunnen wij u uw aankoopbedrag z.s.m. terug betalen.
  • Garantie; Als uw product aan de garantievoorwaarden voldoet sturen wij u z.s.m. een nieuw product, of gelijkwaardig nieuw product toe.

Uitgezonderd van uw herroepingsrecht (van retourneren) is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.
  • Bij beschadiging van de originele verpakking bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Retour formulier 

Vul de onderstaande gegevens zo uitgebreid mogelijk in. Maak daarbij één of meerdere foto's van uw artikel en voeg deze toe. Wij verzoeken u altijd de retour omschrijving duidelijk aan te geven. Vaak kan het probleem direct worden opgelost en is retourneren niet nodig.