Bel voor advies 0485-318675

Vertrouwelijke behandeling van uw privacy gegevens

LEDlampenkopen.nu respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. De persoonlijke informatie die verschaft wordt tijdens uw bezoek zal vertrouwelijk worden behandeld. 

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de afhandeling van uw bestelling en communicatie naar u toe. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of aan derden ter beschikking gesteld.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw gegevens worden gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en u hiervan op de hoogte te houden.
  • Uw gegevens worden gebruikt om uw toekomstige winkelervaring nog prettiger te maken.
  • Met uw goedkeuring, worden uw gegevens opgeslagen in uw account. In uw account slaan wij informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en aflevergegevens zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen;
  • Uw gegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden.
  • Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
  • De informatie, vrijgekomen uit e-mail verkeer of telefonisch verkeer, worden vertrouwelijk behandeld.
  • Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of aan derden ter beschikking gesteld.
  • U kunt uw gegevens altijd wijzigen via uw account

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LEDlampenkopen.nu gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is ledlampenkopen.nu niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

LEDlampenkopen.nu zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen noch voor enige eventuele gevolgschade die hieruit kan voortkomen.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan ledlampenkopen.nu en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

LEDlampenkopen.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks evenals de informatie over ledlampenkopen.nu geplaatst op sites van derden.

LEDlampenkopen.nu behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDlampenkopen.nu.